ετεροχρωματισμός

ο
(ορυκτ.) βλ. αλλοχρωματισμός.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. heterochromatism < hetero- (πρβλ. ετερο-* + -chromation (πρβλ. χρωματισμός)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.